Jak vybrat tu nejlepší hračku pro vaše dítě

Bezpečné hračky pro dítě do 3 let

Blíží se Vánoce a všechny děti se těší na nové hračky, ale ne každá hračka je nejen zábavná a lákavá či didaktická, ale především nezávadná, bezpečná a kvalitní… 

Rodiče tedy to vybírání hraček nemají jednoduché…

Když jsme s manželem Radkem před pár lety plánovali miminko, a i později, když jsme se o něj zuřivě snažili, chodili jsme rádi navštěvovat hračkárny, a nedočkavě vybírali, kterou hračku našemu budoucímu miminku koupíme. Většinou jsme ale vybrali tu, se kterou bychom si chtěli hrát hlavně my… 😉 Než jsem se stala maminkou moc jsem nesledovala z čeho, kde a kým byla hračka vyrobena, protože mě vůbec nenapadlo, že dětská hračka může být závadná. Opak ale nezřídka bývá pravdou, a proto jsem sepsala článek plný rad a tipů.

Hračka a její funkce

Hračka má, krom funkce zábavní, i důležité společenské a pedagogické poslání. Rozvíjí totiž osobnost dětí, fantazii, slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku (zručnost), logické myšlení, ale i sociální cítění, objasňuje jim fungování reálného světa a také ovlivňuje jejich citový rozvoj.

Některé hračky nejsou, zvláště pro malé nebo citlivější děti, příliš vhodné (např. strašidelné příšery, figurky z akčních seriálů nebo zbraně…), protože mohou způsobit i určité ohrožení psychiky dítěte. Podobný efekt ale mohou mít i jinak vhodné hračky, pokud jsou dětem dány ke hře předčasně nebo jim není vysvětleno/ukázáno, že je to hračka a jak funguje.

Při samotném výběru hračky je třeba myslet na to, jak její užívání dítě ovlivní, a vybírat hračku přiměřenou věku a vývoji dítěte, jeho zájmům a schopnostem.

Jaká by ideální hračka měla být

 • zábavná – od toho hračky zkrátka jsou 🙂
 • vyhovovat požadavkům a zálibám dítěte – dítěti se musí líbit, protože např. ne každá holčička si chce hrát s panenkami a naopak
 • neměla by na psychiku dítěte působit negativně – nemělo by z ní mít strach či dokonce psychické trauma (otravné hračky /neustále vydávající zvuky, svítí…/, útočné, ošklivé), nevhodné jsou hračky vysoce stimulující a stresující (neustále hraje, svítí, nutí stlačovat tlačítka…)
 • didaktická – měla by dítě něco nového zábavnou formou naučit a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
 • bezpečná – dítě by se při jejím používání nemělo zranit (u hraček pro děti do 3 let by mj. neměla obsahovat malé části, které může dítě vdechnout) a s tím souvisí i to, že by neměla být od pohledu nekvalitní, že se hned druhý den rozbije
 • zdravotní nezávadnost – neměla by dítě ohrožovat působením škodlivých látek obsažených v materiálech (největší riziko je u hraček jako jsou kousátka, která se dostávají do kontaktu se slinami dítěte)
 • šetrnost k přírodě – ekologická hračka by neměla zatěžovat životní prostředí materiálovou a energetickou náročností, navíc ekologická hračka je šetrná k přírodě, ale také k našemu organismu
 • splňovat etické a sociální požadavky (Fair trade – férové podmínky prodeje) – hračka by měla být produkována v zemích a firmami, které např. nezaměstnávají děti

Nabídka hraček je stále širší díky dovozu ze zahraničí. Odhaduje se, že cca 80-90% hraček se dováží, přičemž řada známých značek nechává své hračky vyrábět v zemích, kde jsou nižší výrobní náklady (zde může dojít k obcházení některých nařízení), např. v Číně.

Miminko a hračky

Označování hraček

Existuje množství značení hraček, ale tato označení mohou být zavádějící a často jsou založeny na reklamě. K důvěryhodným značením vzhledem k bezpečnosti řadíme následující tři (s CE čtyři) značky. Ani jedna z nich ale primárně nevyjadřuje šetrnost k přírodě, na rozdíl od FSC či označení ekologických textilií. Ty však zase nejsou certifikovány na bezpečnost.

1. Značky shody CE (conformité européenne)

Značka shody deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platným technickými normami nebo normami EU. Pro označení CE je primární bezpečnost výrobku a ochrana zdraví a životního prostředí v obecné rovině.


Značka shody deklaruje, že u výrobku bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky evropských směrnic, které se na něj vztahují.

Ovšem pozor! Čínští dovozci záměrně vymysleli svou vlastní značku China export, která má stejná písmena, jen umístěná těsně u sebe. Takové výrobky samozřejmě posouzením shody s českými normami neprošly!

2. Kritéria nezávadnosti podle věku

Podle normy ČSN EN 71 jsou pro různé věkové skupiny dětí stanovena různá kritéria. Nejpřísnější limity jsou stanoveny pro hračky určené pro děti do 3 let věku. Varování musí být uvedené na hračce/obalu a v návodu musí být uveden popis možného nebezpečí, např. „Nevhodné pro děti do 3 let“ společně např. s „Obsahuje malé části“. Varování může být nahrazeno grafickým symbolem.

Přísnější limity u dětí do 3 let jsou stanoveny mimo jiné proto, že se u takto malých dětí předpokládá olizování a kousání hraček (kousátka apod.), a snadněji tak může dojít k uvolňování toxických prvků do organismu dítěte. Sledované proto jsou zejména antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen.

nevhodné pro děti do 3 let

3. Bezpečná a kvalitní hračka

Značka „Bezpečná a kvalitní hračka“ je zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti, kvality hračky a zdravotní nezávadnosti (přezkoumána v nezávislé laboratoři – včetně mechanických vlastností a hořlavosti,  hračky pro děti do 3 let jsou testovány i podle hygienických požadavků MZ ČR).

Značku výrobkům propůjčuje na dobu 3 let garant certifikace – Technický a zkušební ústav stavební Praha, sp. Značka je součástí programu Česká kvalita a takto označená hračka nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Bezpečná a kvalitni hračka

4. Bezpečná hračka

Logo „Bezpečná hračka“ označuje, že výrobek je vysoce bezpečný a zdravotně nezávadný, což garantuje certifikát ITC (po celou dobu platnosti licence probíhá trvalý dohled nad kvalitou a bezpečností výrobku). Garantem této licence je Institut pro testování a certifikaci, a.s Zlín.

Projekt „Bezpečná hračka“ je výborným řešením pro výrobce a obchodníky, který mají zájem o skutečně pečlivé posouzení výrobku z hlediska všech možných rizik. Značka je též součástí programu Česká kvalita, který jako jediný v ČR garantuje zákazníkům nezávislé a dlouhodobé ověření kvality.

Bezpečné hračky logo

5. Správná hračka

Označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ je společným projektem:

 • Sdružení pro hračku a hru
 • Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR
 • Asociace předškolní výchovy.

Hračky s tímto nadstandardním označením mimo jiné splňují důležité požadavky pro rozvoj dítěte – mají totiž i estetické a výchovné kvality.

Stálá výstava oceněných hraček je na zámku v Kamenici nad Lipou a na každoročním Kamenickém Hračkobraní  jsou k vidění hračky oceněné v posledním roce, tedy hračky na trhu dostupné. Přehled všech oceněných hraček je zveřejněn na www.sdruzenihracky.cz.  Jsou to neskutečně geniální a krásné hračky, které budete svým dětem brát a hrát si s nimi, podívejte se zde >>

Montessori hračky a pomůcky

Naprostou špičkou mezi výukovými hračkami jsou Montessori hračky, které děti učí názorně a zábavnou formou, ale i takovým způsobem, aby nejrůznější dovednosti zvládly co nejlépe. Mezi Montessori hračkami najdete:

 • hračky pro nejmenší
 • Montessori pomůcky pro školní výuku
 • motorické (pohybové) hračky
 • didaktické hračky
 • stavebnice
 • vzdělávací a společenské hry
 • sady na nejrůznější tvoření
 • hudební nástroje a mnoho dalšího
 • najdete je např. zde>>

Dalším tipem na výukové hračky jsou výrobky UnoDuo, které si můžete prohlédnout zde>>

Hračky, které zabaví, pobaví i naučí

Vybírejte hračky, se kterými si děti vydrží hrát dlouho i řadu let, protože jsou do určité míry primitivní a jednoduché, nic tzv. speciálního „nedělají“ a dá se s nimi různě kreativně hrát a blbnout, upravit je a přetvořit dle libosti, hračka tzv. není „dokončená“ (kostky X autíčko).

Hračky trénující hmat (různé tvary a materiály) – modelína, těsto, mouka a vše z kuchyně (trénuje i čich a chuť), věci, které najdete v přírodě jako kamínky, šišky, písek a voda a máte vystaráno. 🙂

Pokud dítěti dovolíte (máte tu trpělivost 🙂 ) zapojit se do vaření či jiné opravdové smysluplné činnosti, naučí se domácí práce a tedy samostatnosti a zodpovědnosti, čímž získá i vyšší sebevědomí a je „nepostradatelné“ pro chod domácnosti. 😊 S tím souvisí si tzv. imaginární hra – hra na někoho (profese), a pokud se zapojí do této hry více dětí, má to pozitivní vliv na sociální chování, psychiku a kooperaci a spolupráci.

Krásné a výukové, ale hlavně ekologické, a tedy i nezávadné hračky najdete zde>>

Zásady výběru té nejvhodnější hračky

 • kupujte certifikované výrobky – minimálně s označením shody CE
 • kupujte pouze řádně označené výrobky a v důvěryhodných obchodech (nikoliv na tržištích a za podezřele nízké ceny)
 • vybírejte hračky s certifikátem Správné hračky, Bezpečné hračky anebo Bezpečné a kvalitní hračky
 • dávejte přednost hračkám českých výrobců (Česká kvalita), vzhledem k lokalizaci bývají i šetrnější k přírodě, navíc podpoříte českou ekonomiku, kvalitu a tradici
 • dodržujte doporučení uvedená na obalu
 • upřednostňujte hračky s minimem obalů

Výukové hračky

 • dávejte přednost přírodním materiálům (dřevo je příjemnější na dotyk a vsakuje vlhkost rukou, zatímco u plastu hračka prokluzuje v ruce) a materiálům šetrným k přírodě
 • u dřevěných hraček preferujte výrobky s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council) ze dřeva získaného z lesů s udržitelným hospodařením
 • dřevěné hračky vybírejte nelakované, nebarvené nebo s vhodnou povrchovou úpravou (ošetření vodou ředitelnými nátěry a laky nejlépe s certifikátem EŠV – Ekologicky šetrný výrobek, tedy nezávadný; nebo přírodními laky, vosky či oleji) – anebo se snažte zjistit složení barev a chtějte vidět certifikaci hračky
 • případně vybírejte dřevěné hračky z neošetřeného dřeva (bez povrchové úpravy), které ale nejsou vhodné pro kojence a batolata, přičemž ale počítejte s tím, že u dřeva z měkkých jehličnanů (smrk, borovice, jedle) vniká do pórů neošetřeného dřeva špína (naopak nátěr póry uzavře a vytvoří ochrannou vrstvu, kterou lze čistit)
 • kupujte hračky s minimálním množstvím lepených částí (epoxidová lepidla obsahují nebezpečné látky)

Výukové hračky

 • vybírejte hračky z nezávadného textilu (bambusu, konopí, biobavlny, vlny, lnu) či s certifikátem ověřených textilií (označení Öko­‑Tex Standard 100, Organic, BIO či s certifikátem holandské organizace Fair Wear Foundation), které jsou při svém zpracování šetrnější k životnímu prostředí, ale také ke zdraví (při pěstování a zpracování bavlny se totiž používá velké množství pesticidů, chlóru a barviv s obsahem toxických těžkých kovů, což u spotřebitelů může způsobit zejména kožní problémy, ekzémy a alergie)

 • některé textilní hračky (stejně jako některé bytové textilie) obsahují nebezpečné bromované zpomalovače hoření
 • u hraček (ale i nádobí) z keramiky a porcelánu upřednostňujte výrobky bez glazury (ozdoby a obrázky často obsahující nebezpečné těžké kovy olovo a kadmium)
 • u kovových hraček preferujte železo (ne olovo, hliník, měď, nikl a jejich slitiny – některé způsobují kontaktní alergii)
 • nekupujte hračky (ale ani jakékoliv předměty) z nebezpečného PVC (hledejte označení PVC-free)
 • nekupujte hračky z plastů měkčených toxickými ftaláty a s obsahem bisfenolu A (hledejte označení phthalate-free; BPA-free) – kupujte hračky raději z „tvrdého“, těžko rozbitného či deformovatelného plastu
 • zkuste objevit kouzlo hraček z papíru (kartonu), lepenky či tzv. bioplastu, např. biodegradabilního kukuřičného škrobu
 • dávejte přednost hračkám z přírodní gumy před plasty
 • pozor na hračky s elektrickým ovládáním, protože často obsahují nebezpečné bromované zpomalovače hoření a těžké kovy
 • každou novou hračku vyjměte z obalu, umyjte (je-li omyvatelná) a nechte alespoň několik dní „vyvětrat“
 • každou novou textilní hračku vyperte
 • sledujte informační systém RAPEX (databáze nebezpečných výrobků)

Informace o výrobcích a kontrolní orgány

Informace o konkrétním výrobku je možné zjistit na webových stránkách těchto organizací:

 • Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích
 • Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín
 • Evropská databáze nebezpečných výrobků RAPEX – u výrobků zachycených v EU jako nebezpečných
 • Česká obchodní inspekce (ČOI) – na webu aktuálně zveřejňují nevyhovující výrobky
 • Ministerstvo zdravotnictví – na webu aktuálně zveřejňují nevyhovující výrobky
 • D-test – vede databázi rizikových produktů
 • Ekologické sdružení Arnika provádí testování hraček a dalších výrobků (včetně nádobí) na přítomnost nebezpečných látekchcete-li podpořit její činnost, můžete si zakoupit Certifikát „Darovací listina – Upozornění na nebezpečné hračky“ zde>>

Až budete dávat dítěti (kojenci, batoleti, příp. předškolákovi) novou hračku vždy mu nejdříve ukažte, co hračka umí a co je jejím účelem. Vyhnete se tak zklamání, že dítě hračku po chvilce odloží a půjde si hrát se svou starou, osvědčenou hračkou, o které ví, jak funguje. Stejně tak postupujte, pokud chcete, aby batole splnilo nějaký úkol (proběhlo labyrintem, slalomem, skočilo přes překážku), protože dítě často úkol  nechápe, co se po něm chce a pak se na kroužku nudí… 😉

Málem bych zapomněla na knihy všeho druhu! Bez těch se přece neobejdeme v žádném věku!  A abych odčinila svojí chybu, mám pro vás tip na zbrusu novou a neskutečně úžasnou knížku pro děti a dospělé všech věkových kategorií! Napsala ji autorka mentální harmonizace a meditací nejen pro děti Tereza Kramerová. Informace o knize „Dívka s havraními křídly“ najdete zde>>

Chcete-li se před Vánoci vyhnout riziku nevhodného dárku, předejte seznam vyhovujících hraček rodině a přátelům… 😉

Skrytý význam častých dárků

Pokud dětem dáváme stále nové a nové hračky má to několik úskalí. Jednak jich mají stále více a více tak:

 • k nim nemají takový vztah, neváží si dárků (už to není „sváteční“ záležitost, která skutečně udělá radost, ale konzum – to se nám za pár let nevyplatí, protože děti budou chtít stále víc…)
 • těžko se rozhodují, se kterou si budou hrát,
 • pohrají si s nimi jen chvilku,
 • jsou roztěkané, nesoustředěné, nepozorné, přehlcené, a nakonec si nehrají s žádnou (a „neví co by, roupama dělaly“ 😊),
 • nedávají na ně pozor, a vlastně jim ani příliš nevadí, pokud se rozbijí (zjednoduší se jim totiž výběr).

Naopak s pár hračkami si vytvoří vztah, nosí si je všude, soustředěně a dlouho si s nimi hrají. Nadpočetné hračky ale určitě nemusíte hned vyhazovat! Samozřejmě je můžete prodat, předat, darovat známým nebo do bílých kontejnerů pro Klokánek, ale mnohem lepší je, část hraček schovat a za pár týdnů je vyndat a schovat zas jiné! Děti mají pocit, že mají novou hračku. 😊

Je tu ale ještě jeden úhel pohledu na časté dávání dárků dětem: Je to jakási podvědomá snaha vynahradit jim to, že s nimi nejsme, nehrajeme si, netrávíme s nimi dost času (protože nemůžeme, nebo nechceme). Dárek vyplní prázdné místo v našem srdci, a jako by říkal „štěstí se dá koupit“, „věci nás udělají šťastnými“

Musí to mít, aby nebyl outsider

S tím souvisí i další věc. Kupování věcí (hraček a později mobilů, značkového oblečení…) dětem jen protože to mají ostatní a aby nezaostávalo za vrstevníky. To je samozřejmě blbost, i když je to pochopitelné jednání a všichni jsme to asi zažili.

Bohužel čím déle v téhle „soutěži“ držíte krok, tím těžší je přestat a je to už taková závislost. A čím jsou děti starší, tím jsou ty věci dražší… Na tohle nemám jednoduchý „lék“, ale souvisí to se sebevědomým, sebeúctou… Dítě si musí uvědomit, že není horší, než ostatní jen protože něco nemá (zvláště když to ve skutečnosti ani nepotřebuje). Rozhodně to ale není dobré bagatelizovat nebo striktně dítěti říct, že příslušnou věc nedostane, ale diskutovat, vysvětlit, probrat.

Dítě nepotřebuje spoustu hraček, ale dostatečnou pozornost a pozitivní vztah s rodiči. A v neposlední řadě i kontakt s přírodním prostředím, kde si děti často s jedním klackem vyhrají více než v pokojíčku plném hraček. 🙂

Přebytek hraček

Tak co, jaké hračky dostane pod stromeček vaše dítě? Domluvte se s Ježíškem… 😉

MUDrc Míša - Tajemství ideálního mateřství

Zdroje a doporučená literatura:

Doba jedová 1 a 2 – prof.RNDr.Anna Strunecká, DrSc.  

Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně – vydávané sdružením Arnika   arnika.org

Lektorka a „průvodkyně po krajině mysli“ Tereza Kramerová 

Lektorka Montessori Irena Kubantová

https://www.spravnahracka.cz/

Úvodní strana

Úvod

https://montessorihracky.cz/cs/?gclid=EAIaIQobChMI0IXW8Jfx1wIVYSrTCh13nwguEAAYASAAEgLekvD_BwE

https://www.unoduo.cz/

https://www.medvidkovehracky.cz/blog/ekologicke-hracky-tipy/

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/aktuality-z-eu/vystrazny-system-rapex–105996/

Maminka-lékařka se zkušeností s léčbou neplodnosti (první miminko máme z IVF, ale druhé z přirozeného otěhotnění!) a vášní pro zdraví bez "chemie". Nadšená propagátorka Nevýchovy, která si užila krásné těhotenství i porod a zvládla strasti počátku mateřství se ctí. Autorka e-průvodce pro páry plánující miminko "Naše vítězství nad neplodností aneb 12 tipů, jak zvládnout umělé oplodnění", e-průvodce těhotenstvím a přípravou k porodu "Konečně těhotná aneb Jak mít pohodové šestinedělí a zvládnout porod s úsměvem", e-průvodce komplexní péčí o miminko"Deník novopečené maminky aneb Jak přežít šestinedělí a užívat si mateřství". "S intuicí, rozumem i humorem Vás provedu mateřstvím již od plánování miminka." Jak a proč jsem se stala z neplodné lékařky maminkou blogerkou si přečtěte zde.
Komentáře
 1. Kamčatka napsal:

  Moc hezky napsané 🙂 My sledujeme kvalitu, recenze obchodu, potažmo hledáme spíše negativní recenze od maminek pro vyvarování a v závěru při nákupu hraček jsme objevili obchůdek, kde jsme naprosto spokojení – mají hračky od miminka po vzdělávací hry, vybavení pokojku, vypěstování si vlastních kytiček. Hodně jsme četli o hračkách Bigjigs, takže tam se zaměřujeme pro naše dva kluky – musím říct, žádná porucha, nic. Maximální spokojenost. Takže pokud sháníte maminky kvalitní hračky určitě se mrkněte na Hračky u kocoura – sama jsem tam strávila asi 3 hodiny a stejně jsem to nedokázala v tom množství hraček celé shlédnout.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů