Fototerapie, aneb Když světlo léčí

Barevná terapie

V druhém dílu spánkové trilogie jsem radila, jak si zajistit kvalitní spánek a jaké vybrat osvětlení, aby nemělo negativní vliv na spánek a zdraví.

V tomto článku se budu podrobněji zabývat terapií světlem…

Fototerapie a možnosti jejího využití

Fototerapie neboli léčba světlem využívá fotochemických a biostimulačních účinků energie fotonů aplikací elektromagnetického záření z oblasti viditelné části světelného spektra, infračerveného záření (IR; pro termický účinek) a ultrafialového záření (UV; užívá se především v dermatologii a kosmetice).

 • V mém oboru, rehabilitaci, se při fototerapii využívá především polarizované světlo laseru a biolampy, a to hlavně pro podporu hojení kůže a povrchových struktur. Léčebný pobyt na slunci (helioterapie) bývá součástí lázeňské léčby.
 • Dalším ze způsobů využití fototerapie je v dermatologii, např. při léčbě lupénky, akné či vitiliga (onemocnění vyznačující se okrsky kůže bez pigmentu), a také v estetické dermatologii k omlazení neboli rejuvenaci pokožky, ošetření pigmentových skvrn, epilaci atd.

Novorozenecká žloutenka

Fototerapie se ale využívá i v mnoha jiných oblastech medicíny, například v neonatologii při těžší formě novorozenecké žloutenky (ikteru). K ikteru dochází v důsledku hemolýzy (rozpadu) velkého množství fetálních (plodových) červených krvinek s následným růstem hladiny bilirubinu v krvi, která je vzhledem k nezralosti jater, jakožto orgánu detoxikace, a citlivosti nezralého mozku, díky nepřítomnosti ochranné hematoencefalické bariéry, pro novorozence velmi nebezpečná.

Nejčastěji se při fototerapii novorozenecké žloutenky používá modré světlo, jehož vlnová délka (420–470 nm) je nejblíže k absorpčnímu spektru bilirubinu. Používá se i zelené světlo, které je příjemnější pro oči ošetřujícího personálu, nebo celospektrální bílé světlo (380–700 nm), které neovlivňuje opticky prokrvení kůže.

Cílem fototerapie je eliminace bilirubinu. Světlo svítí se na tělíčko obnaženého novorozence a princip spočívá ve schopnosti molekuly bilirubinu přijmout foton a tím změnit svou strukturu. Světlo tak rozkládá bilirubin kolující v krvi kožními cévami a vznikají ve vodě rozpustné složky, které jsou následně vyloučeny močí.

Při aplikaci se zakrývají oči novorozence, aby nedošlo k jejich poškození. Miminko leží nahé buď v jakémsi osvětleném inkubátoru anebo se používá modře svítící podložka, na které leží miminko oblečeno do důmyslně ušitého oblečku, který umožňuje osvit velké části pokožky, ale naopak brání úniku světla do místnosti.

Pokud je použito druhé možnosti aplikace fototerapie, je možné, aby miminko bylo při fototerapii na pokoji u své maminky, což je pro oba mnohem lepší, a i miminky je léčba lépe tolerována, protože nejsou od maminky odloučena.

Miminko - péče o pokožku při ekzému

Fototerapie v psychiatrii

Velmi slibné je použití fototerapie v psychologii a psychiatrii, přičemž mezi nejčastější diagnózy, které dobře reagují na fototerapii, patří deprese, sezónní afektivní poruchy, premenstruační poruchy, poruchy pozornosti a bulimie.

Melatonin, k jehož produkci dochází především v druhé polovině noci, je dle výzkumů dáván do spojitosti s depresogenním účinkem, ale použije-li se fototerapie bezprostředně po ranním probuzení, pak je vylučování melatoninu ukončeno, a dojde tak k pozitivní změně nálady.

Další indikační skupinou jsou sezónně podmíněné deprese, tzv. zimní deprese, na které velmi dobře působí fototerapie rovněž aplikovaná hned po probuzení. Množí se ale stále více studií, jejichž výsledky svědčí o tom, že fototerapie je účinná u všech forem depresí.

Slunce jako ideální léčebný prostředek

Účinné je normální bílé světlo, které odpovídá spektru slunečního světla. Samozřejmě ale nemusí být používáno pouze umělé světlo (terapeutická lampa). Ba naopak.

Velmi vhodné, levné a jednoduché je vystavování se účinkům denního, slunečního světla.

Lidé se v dnešní době totiž příliš málo pohybují venku a nevystavují se tak potřebnému množství přirozeného světla. Proto je vhodné se za denního světla pohybovat venku co nejvíce.

Podle jedné teorie není pro lidstvo severní zeměpisná šířka přirozeným místem k životu, vzhledem k tomu, že po většinu doby své existence žili naši předkové (rodu homo sapiens) v Africe. Podle této „Out of Africa Theory“ k prvnímu doložitelnému výskytu předků člověka na území Afriky došlo už před 1,8 miliony let, přičemž první lidé se ve střední Evropě objevili až před 45 000 lety a ve Skandinávii teprve před 25 000 lety.

Proto nejsou lidé na nedostatek světla v zimních měsících dostatečně adaptováni. Za své hovoří i statistika sebevražd v rámci Evropy, kdy v severských zemích jsou sebevraždy páchány 4-5x častěji než v zemích jižních.

Už antický lékař Hipokratés doporučoval: „Onemocní-li člověk špatnou náladou, vystavte ho slunečním paprskům.“

Fototerapie probíhá obvykle tak, že pacient se dívá denně do jasného světla ze vzdálenosti minimálně 1 metr po dobu 20 až 60 minut – nejlépe hned po probuzení. Důležité je, aby světlo dopadalo na sítnici, pacient se ale nemusí dívat přímo do zdroje světla.

Slunce a zdraví

Audiovizuální stimulace

Viditelného záření (světla) je využíváno také při audiovizuální stimulaci, což je metoda, při níž dochází k multisenzorickému dráždění mozkové kůry akustickými a optickými stimuly o postupně se snižující frekvenci s cílem navodit alfa rytmus mozkových vln, a tím aktivní relaxace kosterního svalstva.

 • Při beta rytmu (14 – 20 Hz) je organismus v bdělém stavu (rytmus je detekován při otevřených očích), soustředěný a schopen reagovat na vnější podněty.
 • Při alfa rytmu (8 – 13 Hz) dochází k psychické regeneraci při plné bdělosti a svalové relaxaci (rytmus detekován při zavřených očích).
 • Při théta rytmu (4 – 7 Hz) dochází k výraznému útlumu všech funkcí s hlubokou svalovou relaxací (často dochází k samovolnému uvolnění obrazů z podvědomé paměti).
 • Při delta rytmu (0,5 – 3 Hz) dochází k naprostému útlumu všech funkcí mozkové kůry (bezesný spánek, bezvědomí).

Správný režim střídání období bdění, relaxace a spánku je mj. podmíněn synchronizací obou mozkových hemisfér. Ta bývá narušena především řadou faktorů, např. umělým osvětlením či prací na směny. Tak vzniká desynchronizace projevující se ospalostí během dne, poruchami soustředění i spánku, ale i psychosomatickými chorobami.

To jsou onemocnění, kdy psychické potíže se projevují jako somatické (tělesné) neduhy (např. „žaludeční neuróza“). Vlivem stresu někdy ale dochází dokonce ke zvýšení frekvence nad 20 Hz (superbeta), což způsobuje zhoršení kvality metabolismu, regenerace buněk mozku a míchy a představuje výraznou energetickou zátěž pro organismus.

Volní, cílené, navození rytmu alfa a především théta je podstatou většiny východních náboženství (hathajóga, transcendentální meditace) a již od dávnověku se k tomu využívalo např. kultovní bubnování (4 až 6 úderů za sekundu).

Kultovní bubnování

Při dostatečně silných podnětech přicházejících v určité frekvenci totiž dochází k tzv. vtažení frekvence mozkových potenciálů – synchronizaci obou hemisfér.

U stresovaných osob s frekvencí superbeta dochází s vtažením k okamžitému uvolnění psychického i svalového napětí. Pokud je stimulační frekvence postupně snižována, lze dosáhnout stavu alfa (při tréninku i théta), případně delta v celé centrální nervové soustavě s pozitivním dopadem na psychiku, ale i na svalové napětí, srdeční frekvenci, krevní tlak a prakticky všechny funkce organismu!

Tato metoda nevyžaduje ze strany pacienta téměř žádné úsilí a je poměrně značně rozšířena v oblasti pedagogické (tzv. superlearning) a psychologické.

Mezi hlavní indikace patří:

 • funkční poruchy pohybového aparátu – poruchy relaxace, reflexní změny ve svalech a úponové bolesti
 • organické poruchy pohybového aparátu – většinou spojené s chronickou bolestí
 • psychosomatické poruchy, zvláště s výrazným podílem stresu, např. vředová choroba
 • psychiatrická onemocnění – neurastenie, neurózy, poruchy spánku atd.

Mezi speciální kontraindikace patří:

 • epilepsie
 • předchozí abúzus alkoholu, nikotinu, kofeinu, drog
 • věk nad 75 let, zvláště v kombinaci s arteriální hypertenzí (vysokým krevním tlakem)
 • věk do 7 let – nemůže ublížit, ale vzhledem k nezralosti CNS (mozku a míchy) nemá význam
 • nutnost bezprostředně (do 15 minut) řídit automobil, obsluhovat nebezpečný stroj nebo pracovat ve výšce

Audiovizuální stimulace se provádí tak, že pacient sedí v pohodlném křesle, příp. může i ležet, a má nasazeny speciální brýle (muži červené, ženy, adolescenti a začátečníci zelené) a stereofonní sluchátka. Terapeut nastaví frekvenci, intenzitu, program atd. Silné stimuly jsou vnímány nepříjemně, příliš slabé naopak nemusí být požadovaný účinek. Celkový počet procedur je individuální a závisí na typu diagnózy.

Barevná terapie

Fotokolorterapie

Mezi alternativní metody fototerapie patří i fotokolorterapie neboli „barevná terapie“, při které se využívá polarizované záření ve viditelné části světelného spektra. Princip metody vychází z předpokladu, že barvy jsou spojeny se 7 hlavními čakrami, což jsou energetická centra těla.

Každá ze 7 čaker je spojena s určitým orgánem či orgánovým systémem v těle a všechny čakry by měly pracovat ve vzájemné harmonii a rovnováze. Každé čakře odpovídá 1 barva.

Fotokolorterapie pracuje na základě využití bioinformací, které se zapracovávají do barevných skel a rostlinných přípravků, a to na základě bioinformování oxidů biofyzikálním přenašečovým systémem. To jen jako poznámka pro zvídavé inženýry.  😉

Při terapii lze svítit buď přímo na místa jednotlivých čaker, anebo jsou sestaveny speciální programy kombinací svícení na různá místa se specifikovaným výsledným účinkem. Začíná se vždy s nejníže uloženou čakrou a postupuje se směrem k hlavě. Začíná se s nejnižšími časy (od 1 minuty) ráno a večer a pro potencování účinku je potřeba provádět terapii pravidelně, ideálně denně. Fotokolorterapie je ovšem vždy užívána pouze jako doplňková terapie.

Čakry – energetická centra našeho těla

Červená – základní čakra

Místo aplikace: kostrč

Působí na: kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, konečník, nohy

Účinky: stimulace senzorického (smyslového) nervového systému, aktivace činnosti jater, stimulace tvorby hemoglobinu, rychlé hojení při popálení UV zářením

Indikace: zánět tlustého střeva, průjem či zácpa, onemocnění prostaty, zánět močového měchýře, ledvinové kameny, arteriální hypertenze, vegetativní poruchy akrálních (koncových) částí těla (Raynaudův syndrom apod.), potíže při růstu zubů u dětí

Oranžová – křížová čakra

Místo aplikace: podbřišek

Působí na: krev, lymfu, trávicí šťávy, sperma, tenké střevo, ledviny, močový měchýř

Účinky: harmonizace dechového cyklu, stimulace činnosti štítné žlázy, léčba nadýmání, stimulace novotvorby kosti a růstu tkání, uvolnění spasmů hladkého svalstva, podpora laktace, stimulace žaludeční sliznice, vyvolání zvracení po těžce stravitelných jídlech

Indikace: dráždivý tračník, meteorismus (nadýmání), gynekologické potíže (bolestivá menstruace, nedostatečná laktace), poruchy spermiogramu (oligospermie), podpora hojení zlomenin

Žlutá – plexus solaris (solární plexus – nervová pleteň – pánové jistě znají tvrzení „dostat pěstí na solar“)

Místo aplikace: plexus solaris (oblast nadbřišku)

Působí na: bederní páteř, žaludek, játra, žlučník, slezina, slinivka, trávicí systém

Účinky: stimulace lymfatického systému, stimulace trávení, projímavé účinky, stimulace motorického (pohybového) i senzorického nervového systému, antidepresivní účinky

Indikace: diabetes mellitus 2.typu, žlučové kameny, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, alergie, pálení žáhy, zácpa

Zelená – srdeční čakra

Místo aplikace: střed hrudníku (nikoli vlevo – čakry se nachází ve středu těla) ve výši srdce

Působí na: hrudní páteř, srdce, žebra, dolní části plic, ruce, krevní oběh, kůže

Účinky: regulace mozkových funkcí, stimulace hypofýzy (podvěsku mozkového), antiseptické a dezinfekční účinky, stimulace tvorby a růstu tkání

Indikace: únavový syndrom, alergie – dechové, astma, akutní i chronická bronchitida, kožní onemocnění

čakry - energetická centra těla

Modrá – krční čakra

Místo aplikace: krk

Působí na: průdušky, plíce, hltan, hlasivky, hrdlo, šíje, čelist

Účinky: stimulace epifýzy (šišinky tvořící melatonin), zvýšení vitality a psychické kondice, aktivace pocení, snížení teploty, zmírnění svědění, protiinfekční účinky

Indikace: onemocnění horní části trávicí trubice, bolesti v krku, tonzilitidy (zánět mandlí), zvýšení tělesné teploty

Indigo (malá poznámka pro většinu mužské populace 🙂 – indigo je tmavě modrá) – třetí oko

Místo aplikace: čelo

Působí na: mozeček (část mozku), uši, nos, vedlejší nosní dutiny, oči, obličej

Účinky: regulace funkce příštítných tělísek, zpomalení dechové frekvence, zástava krvácení, stimulace imunitního systému, zpomalení tvorby mateřského mléka, analgetický účinek, celkově sedativní (zklidňující) účinek

Indikace: bolesti hlavy, migréna, onemocnění horních cest dýchacích, onemocnění dutin, poruchy zraku, mozková mrtvice, onemocnění sluchového aparátu (včetně tinnitu – hučení v uších)

Fialová – korunní čakra

Místo aplikace: temeno

Působí na: mozkové hemisféry, lebka

Účinky: sedativní účinek, stimulace sleziny, snížení srdeční frekvence, tlumení motorické (pohybové) funkce, stimulace tvorby bílých krvinek

Indikace: deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, senilní demence

Tak co, neunudila jsem vás k smrti tím telefonním seznamem? Doufám, že ne a že jste zase o trochu chytřejší a nabyté vědomosti budete moci využít, anebo vám alespoň pár věcí „docvaklo“. 🙂 Mě totiž pocvakává každý den něco a je to skvělý pocit, moci říci „AHA!“… 🙂

Tak to byla třetí a poslední část velké kapitoly o světlu a tmě, melatoninu a spánku, zdrojích umělého osvětlení a v neposlední řadě i o terapii světlem…

Zdroje: Wikipedie; Doba jedová (A. Strunecká); Fyzikální terapie (J. Poděbradský, R. Poděbradská)

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho s přáteli a pomozte jim zlepšit zdraví!

MUDrc Míša - Tajemství ideálního mateřství

Maminka-lékařka se zkušeností s léčbou neplodnosti (první miminko máme z IVF, ale druhé z přirozeného otěhotnění!) a vášní pro zdraví bez "chemie". Nadšená propagátorka Nevýchovy, která si užila krásné těhotenství i porod a zvládla strasti počátku mateřství se ctí. Autorka e-průvodce pro páry plánující miminko "Naše vítězství nad neplodností aneb 12 tipů, jak zvládnout umělé oplodnění", e-průvodce těhotenstvím a přípravou k porodu "Konečně těhotná aneb Jak mít pohodové šestinedělí a zvládnout porod s úsměvem", e-průvodce komplexní péčí o miminko"Deník novopečené maminky aneb Jak přežít šestinedělí a užívat si mateřství". "S intuicí, rozumem i humorem Vás provedu mateřstvím již od plánování miminka." Jak a proč jsem se stala z neplodné lékařky maminkou blogerkou si přečtěte zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů